ขวดยาพลาสติก

clear plastic pill bottles, empty medicine bottles, ขวดยาขนาดเล็กขวดยาพลาสติกใส.