หัวก๊อกบรรจุถุง

ของเหลวพวยถุงยืนขึ้นกระเป๋า, stand up pouches.