บรรจุภัณฑ์ถุงฟอยล์

ถุงฟอยล์อลูมิเนียม, ถุงฟอยล์บรรจุภัณฑ์.