กระเป๋าตราดูดอาหาร

ถุงปิดผนึกสูญญากาศถุงเก็บรักษาสูญญากาศ, ถุงพลาสติกปิดผนึกด้ามจับ, vacuum seal storage bags.