ถุงซีล Grip

ถุงพลาสติกถุงปิดผนึก, plastic self seal bags, จับถุงพลาสติกปิดผนึกถุงพลาสติกซีลตนเอง.