ป้ายแขนหด

การพิมพ์แขนหดฉลากหดสำหรับขวด, ฉลากหดสำหรับขวด, หดห่อแขน.