ฟิล์มห่ออาหาร

ฟิล์มพลาสติกบรรจุภัณฑ์, ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่น, กระดาษสติกเกอร์กาวตนเอง.